Hjem / Produkter / IT-projekter

IT-projekter

Projekter kan berede vejen mod fremtidens IT hos kunden

En prioritering af IT-udvikling kan forekomme uoverskuelig, fordi omkostninger til IT i forvejen synes høje. Samtidig banker kravene til sikkerhed, til bedre integration mellem de forskellige administrative systemer, til ledelsesinformation på.

KIMO erfarer hos stadig flere kunder, at der i øjeblikket for alvor sker et skifte i fokus på IT. Fra at være et nødvendigt onde med konstante forventninger om nye kontorpakker, opgraderinger af multifunktionsprintere og mobiltelefoner samt sikring af oppetider, bliver IT i dag set som en ressource, der kan være med til at sikre en succesfuld strategiopfyldelse.

Vi kan i dag håndtere store mængder data langt lettere og langt billigere, end for blot få år siden. Vi kan i høj grad automatisere processer, som dels fylder alt for meget, dels er alt for fejlbehæftede i de fleste organisationer. Og vi kan frem for alt gøre virksomheder og organisationer langt mindre sårbare over for sikkerhedstrusler.

BEDRE VEJ TIL AT SIKRE EN HOLDBAR OG SIKKER UDVIKLING AF IT-SYSTEMERNE

KIMO har derfor valgt en ordning med IT-udviklingsprojekter, hvor vi sammen med nøglepersoner hos kunden vurderer, hvilke projekter der skal gennemføres, og hvor vi budgetterer projekterne.

Herefter byder vi ind med et antal timer, som vi så sammen kan blive enige om. Og så kører det som et separat projekt – selvfølgelig i de fleste tilfælde med IT-supporten i baggrunden, da de skal følge op med brugerne i de fleste tilfælde.

Intet bliver et separat projekt, før kunden og KIMO er enige om dette.

Favorabel timepris på projekter

KIMO tilbyder altid en særlig timepris til kunder på IT-udviklingsprojekter i tilkøb til fastprisaftalen på IT-service og -support.

Eksempler på projekter

 • Migrering fra nuværende leverandør
 • Migrering til Office 365 (postkasser)
 • Nyt Medlemssystem
 • Udrulning af Ny Windows platform (windows 10)
 • Udskiftning af Netværk
 • Udskiftning af Wifi
 • Udskiftning af Firewall
 • Drift dokumentation (fra bunden af)
 • Netværks tegning (fra bunden af)
 • netværks Analyse (fra bunden af)
 • AD analyse af brugere, grupper, computer objekter
 • Licensoversigt (Compliance Strategi) (fra bunden af)

KIMO leverer en gennemsigtig prisstruktur – med rum til udviklingsprojekter. KIMO sikrer med en konkurrencedygtig fastprisstruktur på support kunden fuld gennemsigtighed på den daglige drift. Fordelen ved en fastprisaftale, er, at der ikke tilkommer nogle ekstra udgifter. Kunden ved hvad det præcise IT-forbrug er hver måned.

Scroll to Top