Hjem / IT-sikkerhed

IT-sikkerhed

Bliv bedre beskyttet med IT-sikkerhed

KIMO erfarer hos stadig flere kunder, at IT-awareness og -sikkerhed i dag fylder rigtigt meget. GDPR stjal næsten al opmærksomheden sidste år, og det fylder stadigvæk meget. Fokus på udefra kommende trusler, på informationssikkerhed og på god IT-adfærd i den forbindelse har i lige så høj grad fået ledelsens opmærksomhed.

KIMO har fuld fokus på IT-awareness og -sikkerhed. Alle de IT-trusler, der modarbejder en stabil IT-drift skal der tages hånd om inden de bliver problem. For når først truslen er kommet inden for døren og har lagt IT ned i virksomheden, er det dyrekøbte erfaringer at skulle reetablere IT.

Det er jo IT-afdelingen, der står for IT-sikkerheden i de fleste virksomheder. Og IT-afdelingens medicin er som regel altid nyt hardware og software. Men hvad nu hvis de farligste trusler kommer fra en helt anden kant? Det kan f.eks. være medarbejdere, der udleverer fortrolige informationer, uforvarende installerer ransomware fra en e-mail eller noget helt tredje. 

IT-sikkerhed - bliv bedre beskyttet

Identifikation af svagheder og trusler i kundens IT-setup

Ved siden af IT-service og IT-support lægger KIMO betydelige kræfter i kundernes IT-sikkerhed. Med den fremtid, der tegner sig på IT-området, forudser vi, at kunderne skal allokere flere ressourcer til IT-sikkerhed.

Til at fremme mere målrettede investeringer i sikkerhed, tilbyder KIMO kunderne et værktøj til at identificere, hvilke områder, der bør fokuseres på.

KIMO’s værktøj gennemgår på 50 målpunkter, IT-systemer, IT-politikker og organisationen.

I og med den måske største trussel på IT-området ligger hos medarbejderne, tilbyder KIMO endvidere et enkelt undervisningsforløb i IT-awareness for medarbejderne. Her sætter vi fokus på at opbygge en opmærksomhed på sikkerhed og en kultur, der kan være med til at beskytte virksomheden eller organisationen.

Prisen på produktet fastsættes efter kundens størrelse.
Scroll to Top