Hjem / Ergoterapeut-foreningen

Ergoterapeut-foreningen

TÆT SAMARBEJDE MED ERGOTERAPEUTFORENINGEN BL.A. OM UDVIKLING AF SAGSSTYRINGS- OG MEDLEMSSYSTEM

I Ergoterapeutforeningen bistår KIMO på fast basis IT-afdelingen i projekter om IT-udvikling af forskellig karakter. De strækker sig fra samarbejde om server- og netværksprojekter til Windowsopdateringer og sparring i forbindelse med forhandlinger med IT-leverandører.

I Ergoterapeutforeningen ser vi KIMO som en medspiller i øjenhøjde, der agerer enormt dynamisk i samarbejdet – både når det gælder forskellige opgaver og fleksibilitet. I vores IT-afdelingen varierer behovet for bemanding hen over året. Det betyder, at vi med tilknytningen af Kimo har reduceret ressourceforbruget betragteligt. KIMO leverer 1:1 bistand på opgaver, således at jeg i større grad kan fritages for almindelig drift og overvågning. Jeg ser KIMO som en vigtig kilde til sparring, da de har “fingeren på pulsen”. Samtidig har jeg stor respekt for, at de ved, hvor deres forcer ligger. Jeg opfatter KIMO som en nær kollega og med alle de fordele, der følger med i samarbejdet med eksterne konsulenter

– Micki Strandholt, IT-Chefkonsulent, Ergoterapeutforeningen

KIMO understøtter Ergoterapeutforeningen i udviklingen af IT-systemerne F2 og M4

KIMO samarbejder med en lang række forskellige faglige organisationer, foreninger og NGO’er. Vi er leverandør på IT-drift, men har samtidig stort kendskab til, hvordan specielt denne type kunder arbejder fagligt. I kraft heraf er det muligt at understøtte Ergoterapeutforeningen med strategisk IT-sparring, der understøtter fagforeningens virke bedst muligt.

KIMO’s samarbejde med faglige organisationer strækker sig til kendskab til sagsstyrings- og medlemssystemer af både teknisk og driftsmæssig karakter. Dette drejer sig fx om IT-systemerne F2 og M4, som Ergoterapeutforeningen ligeledes har i drift. Her er KIMO bl.a. behjælpelig i forbindelse med møder med leverandøren.

Scroll to Top