Hjem / IT-drift

IT-drift

KIMO sørger for sikker drift af jeres IT-systemer

Intet er mere frustrerende end at miste forbindelsen. Uanset om det er adgangen til netværksprintere eller uoverensstemmelser i administrative systemer. Selv kortvarig downtime for centrale IT-systemer kan ikke kun irritere medarbejdere, men også påvirke virksomhedens image, troværdighed og bundlinje negativt.

Hos KIMO er vi specialister i at levere effektive IT-service løsninger. Vores tilgang baserer på automatiseret og kontrolleret overvågning for at opnå en stabil styring af IT-driften gennem KIMO’s systemer. Fra starten og fremadrettet dokumenterer vi omhyggeligt infrastrukturen og brugerrettighederne for at sikre en problemfri og sikker drift.

KIMO vil allerede ved opstart og i forbindelse med migrering fra nuværende leverandør sætte kræfterne ind på at udarbejde en systemdokumentation af pc-, server og netværksinfrastrukturen.

KIMO benytter sig af Atera-klient (www.atera.com) på alle pc’er, servere og netværk, som således bliver selvdokumenterende ift. driften (login, konfiguration, oppetid, performance osv.).

Vores Atera-klient sikrer os 24/7 overvågning af pc’er, servere og netværk i. Endvidere levner vores patch management herigennem KIMO rum til fokus på pc’er med særlige behov for service.

IT-service

  • KIMO servicerer servere, netværk, bruger-pc’er, tablets, mobiltelefoner, smartboards etc.
  • Aftaler indbefatter overvågning og logning, patching og opdatering, performanceoptimering osv.
  • KIMO følger atid hardware-leverandørernes best practise (i garantiperioden)

Gældende forhold for IT-servicen

  • KIMO sikrer overvågning og rapportering vha. sin Atera-klient (atera.com), mens patch management for opdateringer, installation fjernelse af software sker via et tredjeparts system, som KIMO vil anbefale. Mht. malware vil KIMO ligeledes komme med anbefaling efter best practise i branchen

KIMO arbejder systematisk med monitorering og opfølgning på IT-driften. Samtidig har vi daglig opfølgning på henvendelser til KIMO Helpdesk med det formål at prioritere de indkomne opgaver.

Ud over den løbende monitorering har KIMO efter aftale med kunden opfølgning på data om IT-driften – fx månedlig rapportering på brugere, support, servere og netværk.

Endelig anbefaler KIMO, at vi sammen kunden holder kvartårlige statusmøder. Formålet hermed er, at vi opnår et tæt og proaktivt samarbejde om IT-drift og udvikling.

 

Portal med adgang til live data

KIMO´s ticket-system giver kunden adgang til den basale information om åbne tickets

 

Månedlig rapportering

KIMO vil efter aftale med kunden levere en månedlig BI-rapport med ønskede nøgletal om brugere, pc’er, servere og netværk

 

Kvartalsvise statusmøder

KIMO lægger op til at deltage i kvartalsvise statusmøder for gennemgang af rapporter, nøgletal, budgettering, forbedringer samt udviklingsprojekter.

KIMO leverer en gennemsigtig prisstruktur – med rum til udviklingsprojekter. KIMO sikrer fuld gennemsigtighed på den daglige drift med en konkurrencedygtig fastprisstruktur. Fordelen herved, er, at der ikke tilkommer ekstra udgifter. Kunden ved, hvad det præcise IT-forbrug er hver måned. 

Scroll to Top