Hjem / Produkter / Fastprisaftaler

Fastprisaftaler

Holdepunkter bag KIMO’s fastprisaftale på IT-drift og -support

KIMO tilbyder service- og supportaftaler til kunder, som ønsker fordelen af at have et fast timeantal support, tilknyttet deres organisation. I serviceaftalerne indgår service af alt IT-udstyr, som er omfattet af aftalen samt support af medarbejderne i det ønskede timetal.

Fordelen ved en fastpris aftale, er at der ikke tilkommer nogle ekstra udgifter, og virksomheden derfor ved hvad det præcise IT-forbrug er hver måned. 

KIMO kan endvidere tilbyde en ensartet prisstruktur på drift, såvel som på hosting af servere. Det betyder, at prisen bevæger sig op eller ned i forhold til driften og/eller antallet af servere.

KIMO’s fristprisaftaler på IT-driftsleverancer kredser om følgende 5 temaer:

 1. KIMO vil sikre en tæt assistance til kundens brugere på de forskellige lokationer ved at være til stede onsite – ud over det daglige beredskab remote i KIMO Helpdesk
 2. KIMO’s drift af server- og pc-infrastruktur fungerer på basis af en automatiseret overvågning, kontrolleret og dermed stabil styring via KIMO´s systemer
 3. KIMO dokumenterer fra opstart og fremad infrastrukturen og brugerrettigheder for at sikre en optimal og sikker drift
 4. KIMO’s løbende rapportering af driften går videre end passive registreringer af oppetider og henvendelser. Vi måler på tilfredsheden med IT, på læringen af brugen af IT, på anvendeligheden af IT samt udbyttet (effekt) af IT i organisationen.
 5. SPoC – KIMO vil gerne være Single Point of Contact. Hvis I har 3. partsleverandører, vil KIMO såfremt det bliver nødvendigt, tage kontakt til de eksterne samarbejdspartnere og holde kontakten indtil opgaven er løst. SPoC sikrer, at ingen opgave falder mellem flere stole, og at samarbejdet sker gnidningsløst.

KIMO’s prisstruktur går på to ben. Dels giver vi en konkurrencedygtig fastprisstruktur på service og support, dels giver vi en, mellem parterne unik aftalt timepris, for en bedre og mere agil adgang til IT-udviklingsprojekter.

IMPLEMENTERING AF NY IT-DRIFTSLEVERANDØR

Specielt ved overgang til KIMO som ny leverandør er der imidlertid flere nødvendige skridt, som bør tilgodeses for en succesfuld overgang og opstart, herunder kendskab til kompetencer og møde med ny leverandør, dokumentation af eksisterende infrastruktur og afklaring af forventninger til driften.

Efter en gennemgang af kundens pc-, server- og netværksinfrastruktur, vurderer KIMO antallet af forventet timeforbrug, og i fællesskab kommer vi frem til en fastpris aftale, hvor alt er inkluderet (inkl. migreringsprojekt fra nuværende leverandør ved opstart med KIMO). I forbindelse med overtagelsen af IT-driftsleverancerne foreslår KIMO, at vi følger en nøje planlagt implementeringsplan for at sikre, at overdragelsen, såvel som det kommende løbende samarbejde får gode kår.

Implementeringsplan

 1. Kontraktmøde mellem ledelser hos kunden og KIMO om driftsleverancer og udviklingsprojekter
 2. Procesmøde, hvor nøglepersoner – IT-driftsorganisationen – hos kunden og i KIMO møder hinanden og forventningerne afstemmes (mål, organisation og samarbejdsflader samt forberedelse af seminar (3) og statusmøder). Deltagere er ledelse, IT-organisation, superbrugere, teknikere osv.
 3. Foreløbig dokumentation af pc- og serverinfrastruktur, indkøring af IT-service og -support samt seminar herom til afklaringer ifm. kommende service og support. IT-ledelser deltager
 4. Kick off – KIMO overtager IT-driften hos kunden. Herunder opstart af migrering fra nuværende leverandør
 5. Rullende IT-service og -support
 6. Aftalte kvartårlige statusmøder mellem kunde og KIMO.

MIGRERING FRA NUVÆRENDE LEVERANDØR

For at sikre, at KIMO besidder tilstrækkelig information til at gå i drift, indleder vi kick off som ny leverandør med en struktureret migrering fra nuværende leverandør. Migreringen forløber over tre måneder:

 1. måned: Opstart med to leverandører – KIMO og nuværende leverandør – formålet er at sikre overdragelse af viden, planlægning af migrering af servere til KIMO, hvor nuværende leverandør er til stede
 2. måned: Migrering samt løbende dokumentation af servere og netværk (nuværende leverandør vil være i beredskab)
 3. måned: En buffer for fuld drift og eksklusion af nuværende leverandør (måske ikke behov for leverandør)

KIMO leverer en gennemsigtig prisstruktur – med rum til udviklingsprojekter. KIMO sikrer fuld gennemsigtighed på den daglige drift med en konkurrencedygtig fastprisstruktur. Fordelen herved, er, at der ikke tilkommer ekstra udgifter. Kunden ved, hvad det præcise IT-forbrug er hver måned. 

Scroll to Top