Service Management

Service Management

Har du brug for hjælp?

Fungerer jeres IT-systemer efter hensigten og behovene?

Der er ikke noget værre, end at være offline. At der ikke er adgang til netværksprinterne, eller at de administrative systemer ikke taler sammen. At være uden adgang til centrale IT-systemer i meget kort tid kan for den enkelte medarbejder være frustrerende, men for virksomheden kan det gå ud over image, troværdighed, ligesom det kan koste på bundlinjen.

I KIMO har vi specialiseret os i at levere effektive løsninger på IT-service. Løsningerne baserer sig på en automatiseret og kontrolleret overvågning, og dermed på en stabil styring af IT-driften via KIMO’s systemer. Endvidere dokumenterer KIMO fra samarbejdets start og fremadrettet infrastrukturen og brugerrettigheder for at sikre en optimal og sikker drift.

Kontakt


Kim Nymann Reiland

Ejer & direktør 

Mobil: 25 37 63 16

E-mail: kim@kimo.dk

KIMO vil allerede ved opstart og i forbindelse med migrering fra nuværende leverandør sætte kræfterne ind på at udarbejde en systemdokumentation af pc-, server og netværksinfrastrukturen.

KIMO benytter sig af Atera-klient (www.atera.com) på alle pc’er, servere og netværk, som således bliver selvdokumenterende ift. driften (login, konfiguration, oppetid, performance osv.).

Vores Atera-klient sikrer os 24/7 overvågning af pc’er, servere og netværk i. Endvidere levner vores patch management herigennem KIMO rum til fokus på pc’er med særlige behov for service.

 

IT-service

  • KIMO servicerer servere, netværk, bruger-pc’er, tablets, mobiltelefoner, smartboards etc.
  • Aftaler indbefatter overvågning og logning, patching og opdatering, performanceoptimering osv.
  • KIMO følger atid hardware-leverandørernes best practise (i garantiperioden)

Gældende forhold for IT-servicen

  • KIMO sikrer overvågning og rapportering vha. sin Atera-klient (atera.com), mens patch management for opdateringer, installation fjernelse af software sker via et tredjeparts system, som KIMO vil anbefale. Mht. malware vil KIMO ligeledes komme med anbefaling efter best practise i branchen

KIMO arbejder systematisk med monitorering og opfølgning på IT-driften. Samtidig har vi daglig opfølgning på henvendelser til KIMO Helpdesk med det formål at prioritere de indkomne opgaver.

Ud over den løbende monitorering har KIMO efter aftale med kunden opfølgning på data om IT-driften – fx månedlig rapportering på brugere, support, servere og netværk.

Endelig anbefaler KIMO, at vi sammen kunden holder kvartårlige statusmøder. Formålet hermed er, at vi opnår et tæt og proaktivt samarbejde om IT-drift og udvikling.

 

Portal med adgang til live data

KIMO´s ticket-system giver kunden adgang til den basale information om åbne tickets

 

Månedlig rapportering

KIMO vil efter aftale med kunden levere en månedlig BI-rapport med ønskede nøgletal om brugere, pc’er, servere og netværk

 

Kvartalsvise statusmøder

KIMO lægger op til at deltage i kvartalsvise statusmøder for gennemgang af rapporter, nøgletal, budgettering, forbedringer samt udviklingsprojekter.

KIMO leverer en gennemsigtig prisstruktur - med rum til udviklingsprojekter. KIMO sikrer fuld gennemsigtighed på den daglige drift med en konkurrencedygtig fastprisstruktur. Fordelen herved, er, at der ikke tilkommer ekstra udgifter. Kunden ved, hvad det præcise IT-forbrug er hver måned. 

Relaterede produkter

Support Management
Support Management

KIMO bliver kundens IT-afdelingen

Security Management
Security Management

IT-awareness og -sikkerhed har høj prioritet i KIMO

Hosting Management
Hosting Management

KIMO's hosting ligger i Danmarks største og bedste hosting-center