Kompetenceløft i F2

Kompetenceløft i F2

Har du brug for hjælp?

KIMO hjælper organisationers brugere med kompetenceudvikling i F2

Der kan være gode grunde til at styrke IT-supporten. Med stadig flere vitale, men også komplekse IT-systemer stiger behovene for løbende kompetenceudvikling og opgraderinger.

Flere kunder blandt de faglige organisationer betjener sig i dag af de to centrale it-systemer M4 og F2 til henholdsvis medlemsbetjening og sagsbehandling. De har ambitioner om at styrke medarbejdernes kompetencer ift. deres brug af systemerne for derigennem at kunne optimere og anvende systemerne ensartet på tværs af organisationen.

Medarbejdernes IT-kompetencer er også en altoverskyggende forudsætning for, at kunden vil kunne levere den ønskede og fremtidssikrede medlemsbetjening. Med de rette kompetencer i behold opnår foreningen en betydelig bedre udnyttelse af systemernes muligheder og fordele i forhold til sagsbehandlingen og medlemskontakten – ligesom risikoen for fejl mindskes.

Kontakt


Carsten Lê Madsen

Udviklingschef

Mobil: 20 66 82 50

E-mail: carsten@kimo.dk

Undervisning i F2

Medarbejdernes IT-kompetencer i forhold til brugen af F2 er den altoverskyggende forudsætning for, at kunden vil kunne levere den ønskede og fremtidssikrede medlemsbetjening. Med de rette kompetencer i behold opnår foreningen en betydelig bedre udnyttelse af muligheder og fordele i forhold til sagsbehandlingen og medlemskontakten, ligesom risikoen for fejl og tidsberøvende indberetninger mindskes.

For at opnå et ensartet kompetenceniveau i F2 foreslår KIMO, at det nuværende kompetenceniveau afdækkes eventuelt ved et simpelt spørgeskema. Et spørgeskema der spørger ind til forskellige områder i F2 i forhold til medarbejderens egne vurdering af kompetenceniveu. På den baggrund sammensættes et kursus.

Form og Indhold på F2 kurset

Opstartsmøde bliver omdrejningspunktet for, hvordan kompetenceløftet gennemføres hos kunden. Her afdækkes de enkelte afdelinger og gruppers behov, ligesom samarbejder i F2 på tværs af organisationen kan indarbejdes og understøttes. Eksisterende arbejdsgangsbeskrivelser kan eventuelt opdateres med nye muligheder i F2. Opstartsmødet kan eventuelt opdeles i 2 møder. Et for ledelsen og et for superbrugere.  

KIMO udarbejder efter opstartsmødet undervisningsmaterialet til brug for undervisningen. Materialet vil være opddelt i F2’s hovedområder f.eks. akt, sag, mapper i sag, emneord, søgninger, dynamiske faste søgninger, chat etc. Derudover vil materialet indeholde cases der er afdelings- eller gruppespecifikke.

Undervisningsmaterialet vil ikke fremstå som en komplet vejledning til F2, men inddrage skærmbilleder og specifikke forklaringer, hvor dette kan fremme forståelsen.

Undervisningenformen vil veksle mellem tavleundervisning, individuelle opgaver samt gruppearbejde. Hver undervisningsdag vil være på 4-5 undervisningstimer ekskl. pauser.

Prisen fastsættes sammen med kunden i forlængelse af en kortlægning af brugernes kompetencer.

Relaterede produkter

IT-udviklingsprojekter
IT-udviklingsprojekter

KIMO tilbyder sig som kundens IT-chef i forhold til IT-udvikling og samarbejde med leverandører

Business Intelligence
Business Intelligence

Månedlig ledelsesinformation til faglige organisationer