Ergoterapeut-foreningen

Ergoterapeut-foreningen

Har du brug for hjælp?

Tæt samarbejde med Ergoterapeutforeningen bl.a. om udvikling af sagsstyrings- og medlemssystem

I Ergoterapeutforeningen bistår KIMO på fast basis IT-afdelingen i projekter om IT-udvikling af forskellig karakter. De strækker sig fra samarbejde om server- og netværksprojekter til Windowsopdateringer og sparring i forbindelse med forhandlinger med IT-leverandører.

Kontakt


Kim Nymann Reiland

Ejer & direktør 

Mobil: 25 37 63 16

E-mail: kim@kimo.dk

KIMO understøtter Ergoterapeutforeningen i udviklingen af IT-systemerne F2 og M4

KIMO samarbejder med en lang række forskellige faglige organisationer, foreninger og NGO’er. Vi er leverandør på IT-drift, men har samtidig stort kendskab til, hvordan specielt denne type kunder arbejder fagligt. I kraft heraf er det muligt at understøtte Ergoterapeutforeningen med strategisk IT-sparring, der understøtter fagforeningens virke bedst muligt.

KIMO’s samarbejde med faglige organisationer strækker sig til kendskab til sagsstyrings- og medlemssystemer af både teknisk og driftsmæssig karakter. Dette drejer sig fx om IT-systemerne F2 og M4, som Ergoterapeutforeningen ligeledes har i drift. Her er KIMO bl.a. behjælpelig i forbindelse med møder med leverandøren.

Relaterede produkter

IT-udviklingsprojekter
IT-udviklingsprojekter

KIMO tilbyder sig som kundens IT-chef i forhold til IT-udvikling og samarbejde med leverandører

Kompetenceløft i F2
Kompetenceløft i F2

KIMO løfter brugere kompetencer i F2

Business Intelligence
Business Intelligence

Månedlig ledelsesinformation til faglige organisationer