Settlementet

Settlementet

Har du brug for hjælp?
Mens Danmark lukker ned, kæmper NGO’er for at udføre deres vigtige arbejde. Specielt i denne tid har de også brug for en hjælpende hånd. KIMO IT hjælper flere NGO'er

 

Mens alle virksomheder har rigeligt at se til med at finde op og ned på denne krises omfang, må NGO’er forsøge at udføre deres mission for borgerne, som for mange vedkommende  mærker nedlukningen af Danmark helt kontant i deres hverdag. KIMO har i sommerferien tilbudt NGO’er gratis IT-hjælp med at holde hjemmearbejdspladserne oppe. Dette nød Settlementet på Vesterbro i København godt af. I dag fungerer KIMO som deres IT-afdeling.

Kim Nymann Reiland, som er ejer og direktør i KIMO bakker op om regeringens initiativer til at dæmme op for for krisen – selv om KIMO ikke har valgt at søge økonomisk støtte.  

”Det er i denne tid, vi skal hjælpe hinanden med at overkomme denne sygdom. Hjælpen gælder altså også mellem virksomhederne. Og jeg ved i forvejen gennem vores arbejde, hvor hårdt NGO’er kæmper for at yde deres bedste. Så selv vi i KIMO har nok at se til, prioriterer vi altså at give vores til, at alle kommer igennem dette her.”

 

Fra arbejdsplads til hjemmearbejdsplads

For en IT-virksomhed som KIMO kan meget arbejde netop udføres hjemmefra – remote – idet KIMO har direkte adgang til kundernes systemer via internettet. Samtidig har KIMO assisteret de fleste kunders forberedelse af at flytte arbejdet fra virksomhedsadresserne til danskernes nye foretrukne arbejdsplads, hjemmearbejdspladsen.  

Kim Nymann Reiland, der er ejer og direktør, underbygger dette.

”KIMO har i forvejen en del NGO’er som kunder. Konsulenterne i KIMO kender derfor godt til arbejdet på den slags arbejdspladser. Vi er vant til at håndtere IT-systemer, som langt fra er forkromede og opdaterede, som i mange virksomheder. Det kalder på kreativitet og evnen til at lytte opmærksomt på behovene, for derved at kunne finde effektive og praktiske løsninger i det daglige.

Vi ved mao. hvor svært, NGO’erne har det i denne tid. Derfor prioriterer vi – mens Danmark officielt er lukket ned – at række hånden ud til NGO’erne, herunder Settlementet.”

 

Settlementet holder også videomøder 

Settlementet har til huse på Vesterbro i København og har som opgave at styrke socialt udsatte i hele København. Settlementet har ca. 1200 borgere igennem deres aktiviteter i løbet af et år. Dette strækker sig over praktikophold med mentorstøtte og forløb i deres socialøkonomiske butikker i Saxogade, til at Settlementet fungerer som aktivt værested for socialt udsatte, til rådgivning af udsatte borgere om gældsproblemer m.m.

Forstander Vibeke Vinther fortæller, at Settlementet som så mange andre er stærkt udfordret lige akurat i denne tid, hvor Danmark er lukket ned. De udsatte borgere skubbes længere ud mod kanten i denne tid, og med understøttende aktivteter på nedsat blus bliver det ikke bedre.

”Settlementet fungerer som et aktivt fællesskab for rigtigt mange socialt udsatte borgere. Og vi udgør måske rammen om deres eneste sociale fælleskab. I denne tid, hvor vi af gode grunde så ikke må mødes, ja, så smuldre dette fælleskab. Dermed sidder borgerne hjemme og er ensomme.”

Ligesom alle andre virksomheder og organisationer har Settlementet også måtte skrue aktiviteterne ned til det absolut minimale på adresserne. Flere medarbejdere arbejder nu hjemmefra. Dermed har Settlementet fået akut behov for IT-assistance, som hidtil ikke har været nødvendigt og dermed skåret af budgettet.

Kim Nymann Reiland ”KIMO har tilbudt at hjælpe Settlementet med Teams, det som i gamle dage var Skype. Vi slår ikke det store brød op med projekt og undervisning m.m., men rækker ud til den enkelte bruger i Settelementet for at komme i gang derhjemme med det samme. Med vores udvidede kapacitet, mens Danmark er lukket ned, håber jeg, at vi kan give noget til andre i denne svære tid – herunder Settlementet på Vesterbro.” 

Forstander Vibeke Vinther supplerer. ”Det har været en stor hjælp for os, at KIMO har trådt til med kompetent rådgivning og hjælp, hvor vi virkelig har brug det. Mine medarbedere har virkelig fået god feedback på deres it-mæssige udfordringer.”

”Nu er vi i den situation, at vi næsten føler, at vi igen kan holde møder og sidde sammen, som om vi var tilbage på kontoret.  Vi har holdt bestyrelsesmøder og en lang række andre møder. Det er super enkelt for os nu at komme i kontakt med hinanden, hvilket er forudsætningen for vores arbejde og indsats med de udsatte borgere.”

Kontakt


Kim Nymann Reiland

Ejer & direktør 

Mobil: 25 37 63 16

E-mail: kim@kimo.dk