Persondata

 

Når du søger job hos Kimo Consult, skal du være opmærksom på, vi som dataansvarlig registrerer og indsamler oplysninger om dig. I det følgende beskrives, hvordan vi behandler din ansøgning, og hvilke oplysninger vi indsamler, herunder hvilken praksis vi almindeligvis følger.

 

Jf. ovenfor ligger din ansøgning m.v. i en elektronisk postkasse, og vi registrerer ikke dine oplysninger elektronisk herudover.

 

Når en ansøgningsproces er ovre, vil mails fra ansøgere, som vi desværre har måtte give et afslag, blive slettet, med mindre, at vi efter skriftlig aftale med dig må gemme dine oplysninger i vores jobbank.

 

Du har efter persondataloven nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af din ansøgning og dine personoplysninger, fordi dette i meget vidt omfang foregår elektronisk.

 

Du har i den forbindelse ret til at

 

  • Få at vide, at vi har samlet oplysninger om dig og gemt dem i vores it-system,
  • Få at vide, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet og brugt i vores behandling af din ansøgning,
  • Se oplysningerne, og bede om, at vi retter eller sletter oplysninger mv., hvis du mener de fx er forkerte.
  • Personoplysninger, der indsamles som led i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed, og oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant, herunder eventuelle kommende ledere samt HR.

 

Du kan læse mere om persondataloven og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.